REGULAMENTUL ACTIUNII PROMOTIONALE “Campanie Must Have Bebe Tei Mall Vitan!”

REGULAMENTUL ACTIUNII PROMOTIONALE

Campanie Must Have Bebe Tei Mall Vitan!

organizata de FARMEC S.A. in

perioada 01 aprilie 2023 – 02 aprilie 2023

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ACTIUNII PROMOTIONALE. DURATA

1.1.         Organizatorul acestei Actiuni (numita in cele ce urmeaza “Actiunea promotionala”) este  FARMEC S.A., societate  inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Judetul Cluj, Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr 16, înregistratã la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/14/1991, având codul de identificare fiscala RO 199150, avand numar de operator de date personale 21199, reprezentata prin Mircea Liviu Turdean – Director General, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.

 

1.2.       Actiunea promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile din Romania.

1.3.       Actiunea promotionala se va desfasura in magazinul Bebe Tei Mall Vitan (numit in cele ce urmeaza „Magazin Partener”), in perioada 01 aprilie 2023-02 aprilie 2023. Actiunea se va desfasura in colaborare cu Agentia PRIME HOSTESS S.R.L. cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Buna Ziua , nr. 39A, sc. 2 et. 2 ap. 53, Cluj-Napoca, România, numita in cele ce urmeaza "Agentia”.

1.4.       Actiunea promotionala este organizata pentru promovarea produselor pentru ingrijirea fetei din gama Must Have, produse de FARMEC S.A. si care se comercializeaza in Magazinul Partener. Toate produsele participante sunt enumerate in Anexa 1, parte integranta din prezentul Regulament, in cadrul proiectului “Campanie Must Have Bebe Tei !” (implementata de Organizator).

1.5.       Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Actiunii promotionale, pe site-ul www.farmec.ro. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare dupa publicarea acestora pe site-ul www.farmec.ro si dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.farmec.ro. Conditiile de participare si mecanismul de desfasurare a Actiunii promotionale sunt detaliate la Sectiunea 4 de mai jos.

 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1. La aceasta Actiune promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai magazinului Bebe Tei Vitan.

2.2. La Actiunea promotionala participa toate produsele cosmetice specificate in Anexa 1, produse de Farmec SA.

2.3. Participarea la Actiunea promotionala implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament de catre participanti.

2.4. Dupa data incheierii Actiunii promotionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta, care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii acestei actiuni.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE AL ACTIUNII PROMOTIONALE. DURATA ACTIUNII PROMOTIONALE

3.1.Actiunea promotionala este organizata si desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei, in magazinul partener Bebe Tei Mall Vitan situat in Bucuresti,Calea Vitan 55-59

3.2. Actiunea promotionala va incepe la data de 01.04.2023 si se va incheia la data de 02.04.2023,( Durata Actiunii).

Aceasta se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL ACTIUNII  PROMOTIONALE

4.1. Pentru a participa la Actiunea promotionala, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate la art. 2.1., trebuie sa achizitioneze din magazinul partener minim doua produse participante si identificate in Anexa 1,pe un bon fiscal si vor primi un premiu garantat la standul amplasat in zona caselor de marcat pe durata prezentei promoterilor in locatie, respectiv in intervalul 12:00 – 20:00.

4.2. Promoterii aflati in zona caselor de marcat din magazinul Bebe Tei Mall Vitan, vor verifica daca numarul produselor participante la Actiune de pe bonul cumparatorului este de minim doua sau multiplu de doua si daca participantul a respectat conditiile mentionate la art. 4.1.

Dupa verificarea numarului de produse de pe bonul fiscal, Promoterul  ii va oferi clientului posibilitatea de a extrage un biletel, pe care este inscris premiul castigat. Fiecare biletel este castigator.

Un cumparator poate castiga mai multe premii, in functie de numarul produselor achizitionate (in limita a maxim 3 premii/bon). Multiplu de doua produse = multiplu de premii.

 

4.3. Promotia se cumuleaza cu alte promotii aflate in desfasurare.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

5.1. In cadrul acestei Actiuni promotionale se vor acorda 400 de premii instant, constand in urmatoarele produse:

 • 100 buc- Selfie Ring logo Gerovital Must Have
 • 100 buc -Sacosa logo Gerovital Must Have
 • 100 buc -Recipient transport lichide logo Gerovital Must Have
 • 100 buc- Agenda Gerovital Must Have

 

Valoarea fiecarui produs oferit premiu se situeaza sub pragul de 600 lei.

Valoarea comerciala totala a premiilor acordate este de 8.987,38 lei (inclusiv TVA).

5.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator, de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

5.3. Premiile se acorda in limita stocului disponibil.

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Premiile se acorda de catre Organizator pe loc, in zona caselor de marcat, prin intermediul unor biletele. Dupa ce a facut dovada ca a achizitionat minim doua produse participante/bon fiscal sau multiplu de doua, fiecare consumator va putea sa extraga un biletel/ sau mai multe in functie de cate produse sunt pe bon. Toate biletelele sunt castigatoare. Dupa ce clientul a primit biletelul, se va uita si va gasi unul din premiile Actiunii Promotionale. O achizitie de minim doua produse participante ii ofera consumatorului posibilitatea de a extrage un biletel. Multiplu de doua produse/bon fiscal =multiplu de posibilitati de a extrage biletele, in limita a 3 premii/bon fiscal.

Premiile oferite se acorda in intervalele orare in care promoterul se afla in locatie.

 

6.2. Programul promoterilor este urmatorul:

 • In zilele de Sambata si Duminca( respectiv in zilele 01 aprilie-02 aprilie) intre orele 12:00-20:00.

 

SECTIUNEA 7.  RESPONSABILITATE

 

Toti participantii la aceasta actiune promotionala sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere. 

 

SECTIUNEA 8.  INCETAREA ACTIUNII PROMOTIONALE

 

Prezenta actiune promotionala poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata actiunii promotionale si va face public acest lucru.

Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.farmec.ro.

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.

9.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Actiunii promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor legale in vigoare.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE

10.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Actiunea promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din Cluj-Napoca.

10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Actiunii promotionale se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa:  FARMEC SA, str. Henri Barbusse nr. 16, Cluj-Napoca si pe adresa de email marketing@farmec.ro.

10.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Actiuni promotionale.

 

SECTIUNEA 11. DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la prezenta Actiune promotionala, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si utilizate de catre FARMEC SA, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) si cu cele mentionate mai jos.

 

In scopul aplicarii prezentului Regulament si acordarii premiilor, Farmec colecteaza urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele si numarul de telefon.

De asemenea, Farmec va prelucra datele dvs. in scopuri de marketing, reclama, publicitate, cat si statistica si sondaje de produs, in situatia in care doriti sa participati la aceasta actiune promotionala si va exprimati consimtamantul in acest sens.

 

Odata cu achizitionarea produselor, Promoterul din magazin va pune la dispozitia Participantului un tabel, in care acesta trebuie sa manifeste sau nu consimtamantul pentru colectarea de date cu caracter personal prin bifarea in tabel, a casutei/ casutelor aferente “Sunt de acord”, pentru oricare dintre scopurile mentionate mai sus, doar dupa citirea de catre beauty adviser a urmatoarelor:

“Societatea FARMEC sau persoana imputernicita, respectiv Agentia prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin acest document in scopul acordarii premiilor precum si in scopuri de marketing, reclama, publicitate, cat si statistica si sondaje de produs. Va rugam sa va exprimati consimtamantul prin bifarea casutei corespunzatoare optiunii dvs.”

In cazul in care Participantul nu va fi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul acordarii premiului si nu isi va exprima consimtamantul in acest sens, Organizatorul nu il va putea valida participarea si nu ii va putea acorda premiul.

 

FARMEC SA sau persoana imputernicita de acesta asigură participantilor că datele furnizate de acestia prin completarea tabelului sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate unor terţe persoane.

 

Participantii au dreptul de a-si retrage oricând consimţământul privind prelucrarea datelor personale, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului, până la data retragerii.

 

Participantii au posibilitatea de a-si exercita oricare dintre următoarele drepturi, prin intermediul unei cereri transmise prin poştă sau email la datele de contact menţionate mai sus sau la adresa de email gdpr@farmec.ro :

 1. Dreptul de acces înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea FARMEC ca prelucrăm sau nu datele dv., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate;
 2. Dreptul la rectificare înseamnă că aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete;
 3. Dreptul la ştergerea datelelor înseamnă că aveţi dreptul de a obţine oricând ştergerea datelor cu caracter personal prelucrate de FARMEC, în oricare din următoarele situaţii: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneti prelucrării, datele au fost prelucrate ilegal, datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale sau colectarea s-a făcut în legatură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale;
 4. Dreptul la restricţionarea prelucrării - aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazul prelucrării inexacte, prelucrării ilegale, exercitării dreptului la opoziţie;
 5. Dreptul de portabilitate a datelor se referă la faptul că aveţi dreptul să obţineţi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator.
 6. Dreptul la opoziţie înseamnă că aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al FARMEC;
 7. Dreptul de a va adresa cu o plângere Autorităţii de Supraveghere, în cazul în care apreciaţi că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) iar solcitarea dvs. nu a fost soluţionată de FARMEC;

 

Politica de confidentialitate a companiei Farmec SA se gaseste pe site-ul companiei www.farmec.ro putand fi consultata de fiecare Participant.

 

SECTIUNEA 12. DIVERSE

12.1. Prin participarea la Actiunea promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

12.2. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Actiune promotionala urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.

12.3. Actiunea promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Actiunea promotionala, dupa anuntarea prealabila a publicului.

12.4. Regulamentul Actiunii promotionale va putea fi consultat pe site-ul Companiei www.farmec.ro si la punctul de desfasurare a Actiunii promotionale.

12.5. Anexa 1 face parte integranta din prezentul regulament.

Anexa 1

 

Cod

Denumire produs

Gramaj

7180

GEROVITAL MUST HAVE-SER HIDRATANT                                

    30ml

7190

GEROVITAL MUST HAVE-SER CONTUR OCHI                               

    30ml

7200

GEROVITAL MUST HAVE-SER ANTIRID SI FERMITATE                   

    30ml

7210

GEROVITAL MUST HAVE-SER PEELING                                        

    30ml

7220

GEROVITAL MUST HAVE-CREMA HIDRATANTA                            

    50ml

7230

GEROVITAL MUST HAVE-SORBET-CREMA BOOSTER HIDRATARE

    50ml

 

Vezi Politica confidentialitate date personale